MENU

REPORT

CRANES vs EAGLES 2020.02.16

Kushiro(Japan) 15:10 Face Off

Cranes
3
11P1
12P3
13P2
6
Eagles

#33 Janis AUZINS

GK

#1 Drew MACINTYRE → #39 Yuta NARISAWA

1. #9 Yuta MATSUNO ( #8 Taiga IRIKURA, #10 Kosuke OHTSU )
2. #36 Yokuto TAKAMI ( #11 Masahito NISHIWAKI, #92 Ikki IKEDA )
3. #36 Yokuto TAKAMI ( #92 Ikki IKEDA, #77 Shinya YANADORI )

GOALS

1. #6 Kotaro YAMADA ( #7 Masato DOMEKI, #10 Kohei MITAMURA )
2. #19 Shogo NAKAJIMA ( #34 Ryo HASHIMOTO, #8 Seiji TAKAHASHI )
3. #20 Takafumi YAMASHITA ( #18 Tyler REDENBACH, #16 Daisuke OBARA )
4. #97 Yushi NAKAYASHIKI ( #19 Shogo NAKAJIMA, #14 Yuto OSAWA )
5. #9 Kenta TAKAGI ( #18 Tyler REDENBACH, #19 Shogo NAKAJIMA )
6. #19 Shogo NAKAJIMA ( #34 Ryo HASHIMOTO, #20 Takafumi YAMASHITA )

(C)ASIA LEAGUE ICE HOCKEY All Rights Reserved.