MENU

REPORT

ICEBUCKS vs FREEBLADES 2020.02.15

Nikko(Japan) 14:00 Face Off

Icebucks
5
11P1
12P1
33P0
2
Blades

#44 Yutaka FUKUFUJI

GK

#29 Shun FURUKAWA

1. #18 Makuru FURUHASHI ( #8 Shuto SOHMA, #53 Hiromichi TERAO )
2. #18 Makuru FURUHASHI ( #25 Joonas ALANNE, #28 Yusei OHTSU )
3. #23 Yuta SUZUKI ( #25 Joonas ALANNE, #80 Joki-erkkila HENRI )
4. #22 Maito OMUKU ( #30 Takuto GORAI, #92 Keita DEGUCHI )
5. #18 Makuru FURUHASHI

GOALS

1. #8 Sho SATO ( #9 Ryo OMIYA, #14 Go TANAKA )
2. #26 Simon DENIS ( #77 Nicolas ST. PIERRE, #28 Brett PARNHAM )

(C)ASIA LEAGUE ICE HOCKEY All Rights Reserved.