MENU

REPORT

CRANES vs FREEBLADES 2020.01.26

Kushiro(Japan) 15:00 Face Off

Cranes
1
01P0
02P2
13P0
2
Blades

#33 Janis AUZINS

GK

#31 Michio HASHIMOTO

1. #36 Yokuto TAKAMI ( #92 Ikki IKEDA, #77 Shinya YANADORI )

GOALS

1. #19 Hideyasu TAKEO
2. #18 Seiya HAYATA ( #23 Yoshikazu KASHINO, #21 Kazuki YAMAMOTO )

(C)ASIA LEAGUE ICE HOCKEY All Rights Reserved.