MENU

REPORT

【PLAYOFFS FINAL】SAKHALIN vs CRANES 2019.03.14

Yuzhnosakhalinsk(Russia) 19:10 Face Off

Sakhalin
4
01P0
02P2
33P1
1OVT0
3
Cranes

#39 Denis KOROVAEV

GK

#1 Drew MACINTYRE

1. #97 Maksim YUSHKOV ( #22 Egor SINELEV, #91 Artem SURSOV )
2. #17 Denis KOVALEV ( #71 Filipp SAVCHENKO, #81 Roman KOPIENKO )
3. #91 Artem SURSOV ( #22 Egor SINELEV, #55 Vitaliy ZATSEPILIN )
4. #55 Vitaliy ZATSEPILIN ( #69 Nikolai STOLYARENKO, #75 Andrey GOLYSHEV )

GOALS

1. #29 Shinnosuke KATO ( #91 Shogo NAKAJIMA, #92 Ikki IKEDA )
2. #91 Shogo NAKAJIMA ( #77 Shinya YANADORI, #9 Kenta TAKAGI )
3. #18 Shunsuke SHIGENO ( #21 Kento SUZUKI )

PHOTO

20190314_SH-CR_003.JPG 20190314_SH-CR_004.JPG 20190314_SH-CR_005.JPG 20190314_SH-CR_006.JPG 20190314_SH-CR_007.JPG 20190314_SH-CR_008.JPG

(C)ASIA LEAGUE ICE HOCKEY All Rights Reserved.