MENU

REPORT

CRANES vs EAGLES 2017.12.10

Kushiro(Japan) 15:10 Face Off

Cranes
3
01P2
22P1
13P1
4
Eagles

#31 Ryohsuke OHSHIMA

GK

#39 Yuta NARISAWA

1. #21 Kento SUZUKI ( #91 Shogo NAKAJIMA, #20 Denis AKIMOTO )
2. #3 Kengo ITO ( #36 Yokuto TAKAMI )
3. #20 Denis AKIMOTO ( #26 Mei USHU, #91 Shogo NAKAJIMA )

GOALS

1. #20 Takafumi YAMASHITA ( #23 Yosuke HAGA, #27 Barry TALLACKSON )
2. #16 Daisuke OBARA ( #8 Seiji TAKAHASHI, #21 Shuhei KUJI )
3. #21 Shuhei KUJI ( #34 Ryo HASHIMOTO, #16 Daisuke OBARA )
4. #8 Seiji TAKAHASHI ( #21 Shuhei KUJI, #16 Daisuke OBARA )

(C)ASIA LEAGUE ICE HOCKEY All Rights Reserved.