MENU

REPORT

ICEBUCKS vs CRANES 2017.12.03

Nikko(Japan) 14:00 Face Off

Icebucks
5
21P2
12P2
13P0
0OVT0
1GWS0
4
Cranes

#44 Yutaka FUKUFUJI

GK

#70 Mitsuaki INOUE

1. #86 Yu HIKOSAKA ( #13 Kazuma IWAMOTO, #25 Taneli MAASALO )
2. #88 Yuri TERAO ( #91 Takeshi SAITO, #16 Tetsuya SAITO )
3. #18 Makuru FURUHASHI ( #74 Ryuichi KAWAI, #88 Yuri TERAO )
4. #18 Makuru FURUHASHI ( #53 Hiromichi TERAO, #54 Goshi ITO )
5. #88 Yuri TERAO

GOALS

1. #77 Shinya YANADORI ( #51 David BONK, #48 Hiroki UENO )
2. #48 Hiroki UENO ( #51 David BONK, #92 Ikki IKEDA )
3. #26 Mei USHU ( #91 Shogo NAKAJIMA, #9 Kenta TAKAGI )
4. #18 Shunsuke SHIGENO ( #11 Masahito NISHIWAKI, #3 Kengo ITO )

(C)ASIA LEAGUE ICE HOCKEY All Rights Reserved.