MENU

REPORT

ICEBUCKS vs CRANES 2017.12.02

Nikko(Japan) 16:00 Face Off

Icebucks
5
11P0
12P2
33P1
3
Cranes

#44 Yutaka FUKUFUJI

GK

#70 Mitsuaki INOUE

1. #18 Makuru FURUHASHI
2. #30 Takuto GORAI ( #25 Taneli MAASALO, #91 Takeshi SAITO )
3. #88 Yuri TERAO ( #16 Tetsuya SAITO, #33 Petteri NUMMELIN )
4. #49 Kentaro TANAKA ( #88 Yuri TERAO, #16 Tetsuya SAITO )
5. #53 Hiromichi TERAO ( #18 Makuru FURUHASHI )

GOALS

1. #91 Shogo NAKAJIMA ( #20 Denis AKIMOTO )
2. #20 Denis AKIMOTO ( #9 Kenta TAKAGI, #91 Shogo NAKAJIMA )
3. #9 Kenta TAKAGI ( #21 Kento SUZUKI, #20 Denis AKIMOTO )

(C)ASIA LEAGUE ICE HOCKEY All Rights Reserved.