MENU

TEAM

Dragon

STAFF

GAO HONGQUN

OWNER

LIU, Li

Director

ZHANG, Shigang

Executive Director

CHEN Guanghua

TEAM LEADER

LU DALIN

GENERAL MANAGER

ARAKI Keisuke

HEAD COACH

HU JIANG

COACH

ZHANG HAIQUAN

COACH

GENG Hua

GK COACH

YU GUANGTAO

MANAGER

LIU Hongyang

TRANSLATOR&MANAGER

LIU Jiuming

EQUIPMENT MANAGER

MIYAKAWA YOJIRO

ATHELETHIC TRAINER

GK

HASHIMOTO Michio

30

Birth: 1977.4.26
Height: 181cm / Weight: 83kg
Previous Team: Tohoku Free Blades
Nationality: JAPAN

YU QITAO

51

Birth: 1989/10/31
Height: 178cm / Weight: 75kg
Previous Team: Qiqihar Team
Nationality: CHINA

HAN Pengfei

89

Birth: 1989.6.25
Height: 180cm / Weight: 78kg
Nationality: CHINA

DF

YANG Mingxi

8

Birth: 1991.1.4
Height: 176cm / Weight: 78kg
Previous Team: Qiqihar Team
Nationality: CHINA

HU Tianyu

20

Birth: 1991.2.19
Height: 171cm / Weight: 72kg
Previous Team: TOHOKU FREEBLADES
Nationality: CHINA

Kevin QUICK

27

Birth: 1988/3/29
Height: 183cm / Weight: 79kg
Previous Team: South Carolina Stingrays
Nationality: USA

LIU QING

36

Birth: 1996/2/25
Height: 172cm / Weight: 74kg
Previous Team: Qiqihar Team
Nationality: CHINA

MATTI NAEAETAENEN

48

Birth: 1983/7/17
Height: 181cm / Weight: 80kg
Previous Team: Frisk Asker
Nationality: FINLAND

WANG Chuxiong

74

Birth: 1998/5/13
Height: 186cm / Weight: 76kg
Previous Team: Qiqihar Team
Nationality: CHINA

JIANG NAN

78

Birth: 1985/4/7
Height: 191cm / Weight: 90kg
Previous Team: Qiqihar Team
Nationality: CHINA

WANG YAN

79

Birth: 1990/2/14
Height: 180cm / Weight: 87kg
Previous Team: Qiqihar Team
Nationality: CHINA

LIANG, Wenbin

88

Birth: 1995/11/20
Height: 183cm / Weight: 71kg
Previous Team: Qiqihar Team
Nationality: CHINA

XU HEHAO

97

Birth: 1996/12/18
Height: 177cm / Weight: 86kg
Previous Team: Beijing Team
Nationality: CHINA

LIU FUJIA

98

Birth: 1997/8/29
Height: 186cm / Weight: 82kg
Previous Team: Beijing Team
Nationality: CHINA

FW

CHEN Ling

1

Birth: 1989.6.17
Height: 170cm / Weight: 83kg
Previous Team: Qiqihar Team
Nationality: CHINA

WANG Chongwei

9

CAPTAIN
Birth: 1988.12.10
Height: 170cm / Weight: 75kg
Previous Team: Qiqihar Team
Nationality: CHINA

LIU WEI

10

Birth: 1989/4/3
Height: 175cm / Weight: 72kg
Previous Team: Qiqihar Team
Nationality: CHINA

DENG, Zemin

Birth: 1997/10/22
Height: 175cm / Weight: 73kg
Previous Team: Qiqihar Team
Nationality: CHINA

SUZUKI Masahito

13

Birth: 1983.12.07
Height: 173cm / Weight: 77kg
Previous Team: Touhoku Free Blades
Nationality: JAPAN

LI, Tianhao

15

Birth: 1995/7/19
Height: 175cm / Weight: 75kg
Previous Team: Qiqihar Team
Nationality: CHINA

CHEN LEI

18

Birth: 1981/12/28
Height: 178cm / Weight: 85kg
Previous Team: Qiqihar Team
Nationality: CHINA

CUI XIJUN

22

Birth: 1984/1/24
Height: 183cm / Weight: 85kg
Previous Team: Qiqihar Team
Nationality: CHINA

KASHINO Yoshikazu

23

Birth: 1983.6.26
Height: 175cm / Weight: 75kg
Previous Team: Tohoku Free Blades
Nationality: JAPAN

Scott BARNEY

33

Birth: 1979/3/27
Height: 193cm / Weight: 102kg
Previous Team: EHC Lustenau
Nationality: CANADA

LIU BO

55

Birth: 1990/12/24
Height: 179cm / Weight: 77kg
Previous Team: Qiqihar Team
Nationality: CHINA

ISHIOKA Bin

58

Birth: 1984.1.17
Height: 178cm / Weight: 84kg
Previous Team: High1
Nationality: JAPAN

LI ZHENGYU

61

Birth: 1989/8/26
Height: 176cm / Weight: 75kg
Previous Team: Qiqihar Team
Nationality: CHINA

LIU YONGSHEN

68

Birth: 1996/5/28
Height: 185cm / Weight: 90kg
Previous Team: Qiqihar Team
Nationality: CHINA

SUN PENG

77

Birth: 1990/1/1
Height: 182cm / Weight: 85kg
Previous Team: Qiqihar Team
Nationality: CHINA

KONDO Katsumasa

91

Birth: 1987.11.27
Height: 177cm / Weight: 85kg
Previous Team: TOHOKU FREEBLADES
Nationality: JAPAN

ZHANG, Cheng

94

Birth: 1994/12/29
Height: 173cm / Weight: 83kg
Nationality: CHINA

ZHANG WENQINGHUAI

95

Birth: 1995/10/26
Height: 180cm / Weight: 72kg
Previous Team: Qiqihar Team
Nationality: JAPAN