MENU

REPORT

HALLA vs EAGLES 2019.02.02

Anyang(Korea) 17:00 Face Off

AnyangHalla
2
11P0
12P2
03P1
3
Eagles

#86 Matt DALTON

GK

#39 Yuta NARISAWA

1. #36 Woo Sang PARK
2. #96 Sang Woo SHIN ( #9 Bill THOMAS, #87 Min Ho CHO )

GOALS

1. #97 Yushi NAKAYASHIKI ( #10 Kohei MITAMURA, #23 Yosuke HAGA )
2. #8 Seiji TAKAHASHI ( #16 Daisuke OBARA, #21 Shuhei KUJI )
3. #7 Masato DOMEKI ( #72 Yusuke KON, #92 Tomoya ECHIGO )

(C)ASIA LEAGUE ICE HOCKEY All Rights Reserved.