MENU

REPORT

EAGLES vs ICEBUCKS 2018.11.04

Yokohama(Japan) 16:30 Face Off

Eagles
2
01P2
12P2
13P0
4
Icebucks

#35 Takuto ONODA → #39 Yuta NARISAWA

GK

#44 Yutaka FUKUFUJI

1. #8 Seiji TAKAHASHI ( #34 Ryo HASHIMOTO, #92 Tomoya ECHIGO )
2. #21 Shuhei KUJI ( #16 Daisuke OBARA, #61 Dominic FORGET )

GOALS

1. #88 Yuri TERAO ( #53 Hiromichi TERAO, #9 Hiroto SATO )
2. #25 Joonas ALANNE ( #18 Makuru FURUHASHI, #27 Joonas HURRI )
3. #55 Artem DOROFEEV ( #88 Yuri TERAO, #74 Ryuichi KAWAI )
4. #53 Hiromichi TERAO

(C)ASIA LEAGUE ICE HOCKEY All Rights Reserved.