MENU

REPORT

SAKHALIN vs ICEBUCKS 2018.09.16

Yuzhnosakhalinsk(Russia) 17:10 Face Off

Sakhalin
8
31P1
22P1
33P0
2
Icebucks

#39 Denis KOROVAEV

GK

#1 Shotaro RYU

1. #44 Dmitrii FAKHRUTDINOV ( #97 Maksim YUSHKOV, #79 Mikhail KLIMCHUK )
2. #97 Maksim YUSHKOV ( #95 Alexey EREMIN, #79 Mikhail KLIMCHUK )
3. #69 Nikolai STOLYARENKO ( #55 Vitaliy ZATSEPILIN, #75 Andrey GOLYSHEV )
4. #83 Vitalii ZOTOV ( #22 Egor SINELEV, #75 Andrey GOLYSHEV )
5. #79 Mikhail KLIMCHUK ( #95 Alexey EREMIN, #97 Maksim YUSHKOV )
6. #97 Maksim YUSHKOV ( #95 Alexey EREMIN, #44 Dmitrii FAKHRUTDINOV )
7. #95 Alexey EREMIN ( #97 Maksim YUSHKOV, #8 Vladimir LOGINOV )
8. #22 Egor SINELEV ( #88 Valeriy ZHUKOV, #91 Artem SURSOV )

GOALS

1. #25 Joonas ALANNE ( #30 Takuto GORAI, #18 Makuru FURUHASHI )
2. #18 Makuru FURUHASHI ( #27 Joonas HURRI, #49 Kentaro TANAKA )

(C)ASIA LEAGUE ICE HOCKEY All Rights Reserved.