MENU

REPORT

FREEBLADES vs EAGLES 2018.09.02

Hachinohe(Japan) 15:30 Face Off

Blades
3
21P2
12P1
03P3
6
Eagles

#55 Michikazu HATA

GK

#39 Yuta NARISAWA

1. #91 Shigeki HITOSATO ( #20 Timofey SHISHKANOV, #14 Go TANAKA )
2. #20 Timofey SHISHKANOV ( #14 Go TANAKA, #40 Takuma KAWAI )
3. #40 Takuma KAWAI ( #22 Ryo TANAKA, #9 Ryo OMIYA )

GOALS

1. #5 Ryo HASHIBA ( #8 Seiji TAKAHASHI, #77 Shaone MORRISONN )
2. #8 Seiji TAKAHASHI ( #61 Dominic FORGET, #5 Ryo HASHIBA )
3. #8 Seiji TAKAHASHI ( #77 Shaone MORRISONN, #92 Tomoya ECHIGO )
4. #61 Dominic FORGET
5. #10 Kohei MITAMURA ( #97 Yushi NAKAYASHIKI, #6 Kotaro YAMADA )
6. #61 Dominic FORGET ( #88 Kazumasa SASAKI, #20 Takafumi YAMASHITA )

(C)ASIA LEAGUE ICE HOCKEY All Rights Reserved.