MENU

REPORT

CRANES vs FREEBLADES 2017.12.24

Kushiro(Japan) 15:00 Face Off

Cranes
5
01P0
32P2
23P1
3
Blades

#31 Ryohsuke OHSHIMA

GK

#55 Michikazu HATA → #44 Yuto ITOH

1. #77 Shinya YANADORI ( #36 Yokuto TAKAMI, #51 David BONK )
2. #9 Kenta TAKAGI ( #41 Tim HAMBLY, #21 Kento SUZUKI )
3. #77 Shinya YANADORI ( #48 Hiroki UENO, #92 Ikki IKEDA )
4. #48 Hiroki UENO ( #18 Shunsuke SHIGENO, #92 Ikki IKEDA )
5. #48 Hiroki UENO ( #51 David BONK )

GOALS

1. #14 Go TANAKA ( #21 Kazuki YAMAMOTO, #91 Shigeki HITOSATO )
2. #39 Logan PYETT ( #17 Ryo OMIYA, #28 Takuro YAMASHITA )
3. #96 Dong Hwan KIM ( #22 Ryo TANAKA, #34 Junichi TAKAHASHI )

(C)ASIA LEAGUE ICE HOCKEY All Rights Reserved.