OFFICIAL GAME SHEET Asia League Ice Hockey 2022-2023
 
EventAsia League Ice Hockey 2022-2023 VenueNikko/Japan DateSep.17,22 Start:14:00 Spectators:762 Game No.:11
 
Home Team(A)   NIKKO ICEBUCKS
(jersey colour)   (orange)
No. Family and Given Name (+BP+C/A) Pos Y-N SoG
44 FUKUFUJI,Yutaka G Y 0
39 BENGERT,Roman G N -
9 SATO,Hiroto(C) D Y 4
8 SOHMA,Shuto D Y 1
21 ARAI,Eisai F Y 4
18 FURUHASHI,Makuru(A) F Y 2
38 SUZUKI,Yuuta F Y 5
20 HAYATA,Seiya D Y 1
5 ISHIKAWA,Takahiro D Y 2
88 TERAO,Yuri(A) F Y 10
22 OMUKU,Maito F Y 2
81 SUZUKI,Kento F Y 7
46 WATANABE,Akihide D Y 1
4 SAKATA,Shun D Y 1
48 SHIMIZU,Ryo F Y 2
16 SAITO,Tetsuya F Y 0
30 GORAI,Takuto F Y 1
12 FUKUDA,Mitsuo D Y 1
13 DEGUCHI,Keita F Y 0
29 ITO,Toshiyuki F N -
 
 
 
Goals
 
# Time G A1 A2 GS P1 P2 P3 P4 P5 P6 N1 N2 N3 N4 N5 N6
1 27:36 88 - - EQ 44 20 5 88 22 81 39 6 20 10 7 15
2 46:11 81 88 20 EQ 44 20 5 88 22 81 39 6 20 10 7 15
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Penalties
 
Time No Min Offence Start End
50:35 38 2 HOLD 50:35 51:17
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Team Manager : IIMURA,Yoshinori Head Coach : FUJISAWA,Yoshifumi A. Coach : SAITO,Tetsuya
 
Visitor Team(B)   RED EAGLES HOKKAIDO
(jersey colour)   (white)
No. Family and Given Name (+BP+C/A) Pos Y-N SoG
39 NARISAWA, Yuta G Y 0
35 ONODA, Takuto G N -
34 HASHIMOTO, Ryo(C) D Y 4
88 SASAKI, Kazumasa D Y 4
97 NAKAYASHIKI, Yushi F Y 1
19 NAKAJIMA,Shogo(A) F Y 3
9 TAKAGI,Kenta F Y 3
6 YAMADA, Kotaro D Y 3
20 YAMASHITA, Takafumi D Y 0
10 MITAMURA, Kohei F Y 0
15 IRIKURA,Taiga(A) F Y 2
7 DOMEKI, Masato F Y 2
12 AOYAMA.Daiki D Y 3
29 HALLIDAY,Jiei D Y 1
21 KUJI, Shuhei F Y 2
14 OSAWA,Yuto F Y 1
16 HIKOSAKA,Yu F Y 2
72 KON, Yusuke D Y 0
91 SHIBATA,Tsuguto F Y 0
 
 
 
 
Goals
 
# Time G A1 A2 GS P1 P2 P3 P4 P5 P6 N1 N2 N3 N4 N5 N6
1 51:17 14 19 34 +1 39 34 12 97 19 14 44 46 4 81 18 -
2 59:10 9 19 20 EQ 34 20 97 19 9 15 44 12 46 30 16 48
3 65:00 9 - - PSS 9 - - - - - 44 - - - - -
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Penalties
 
Time No Min Offence Start End
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Team Manager : SHIRONO,masaki Head Coach : SUGAWARA,Nobuhiro A. Coach : OGINO,Junji / OGAWA,Katsuya
 
Game Summary
Period G A:B SOG A:B PIM A:B PPGF A:B SHGF A:B
1 0 : 0 16 : 4 0 : 0 0 : 0 0 : 0
2 1 : 0 8 : 13 0 : 0 0 : 0 0 : 0
3 1 : 2 17 : 11 2 : 0 0 : 1 0 : 0
OVT 0 : 0 3 : 3 0 : 0 0 : 0 0 : 0
PSS 0 : 1 0 : 1 - - -
TOTAL 2 : 3 44 : 32 2 : 0 0 : 1 0 : 0
Saves
GKA1 GKA2 EGA GKB1 GKB2 EGB
4 - - 16 - -
13 - - 7 - -
9 - - 16 - -
3 - - 3 - -
- - - - - -
29 - - 42 - -
Goalkeeper Records
GKA MIP GA GKB MIP GA
44 65:00 2 39 64:47 2
- - - - - -
- - - - - -
 
Start of game: 14:00 End of game: 16:18
Timeout A: Timeout B:
Game Supervisor : CHONAN,Tetsuo
Goalkeepers Changes
Time GKA GKB
00:00 44 39
58:57 44 -
59:10 44 39
65:00 - -
- - -
- - -
Referee: 49 Kenji KAWAGUCHI Referee: 24 Kenichi UEDA Goal Judge: HOSHI,Kirio VideoGoalJudge: KOIZUMI,Kimikazu
Sign Referee:   Sign Referee:   Goal Judge: ARAI,Shigeo Timekeeper: MATSUSHIMA,Masanori
Linesman: 92 Naritoshi Iwai Linesman: 67 Masahide HABATA Scorekeeper: TSURUMI,Kazumi Sign Scorekeeper:  

Penalty-Shot Shootout
*A B GKA GKB GF:GA A *B GKA GKB GF:GA A B GKA GKB GF:GA A B GKA GKB GF:GA A B GKA GKB GF:GA A B GKA GKB GF:GA A B GKA GKB GF:GA
81 9 44 39 0 1 30 14 44 39 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 97 44 39 0 1 22 - 44 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 15 44 39 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0