OFFICIAL GAME SHEET Asia League Ice Hockey 2015-2016
 
EventAsia League Ice Hockey 2015-2016 VenueSapporo/Japan DateNov.01,15 Start:16:30 Spectators:1,897 Game No.:90
 
Home Team(A)   OJI EAGLES
(jersey colour)   (red)
No. Family and Given Name (+BP+C/A) Pos Y-N SoG
35 ONODA,Takuto G Y 0
30 OGINO,Junji G N -
34 HASHIMOTO,Ryo D Y 4
5 HASHIBA,Ryo(A) D Y 0
8 TAKAHASHI,Seiji F Y 0
16 OBARA,Daisuke F Y 6
12 SAWADA,Raymond F Y 3
6 YAMADA,Kotaro D Y 1
20 YAMASHITA,Takafumi D Y 2
9 SATO,Sho(A) F Y 0
14 OHSAWA,Yuto F Y 1
53 TERAO,Hiromichi F Y 2
22 HASHIMOTO,Jun D Y 0
88 SASAKI,Kazumasa(C) D Y 1
3 OGAWA,Katsuya F Y 2
10 MITAMURA,Kohei F Y 0
7 DOMEKI,Masato F Y 3
33 ARIYOSHI,Yuya D Y 0
92 ECHIGO,Tomoya F Y 1
 
 
 
 
Goals
 
# Time G A1 A2 GS P1 P2 P3 P4 P5 P6 N1 N2 N3 N4 N5 N6
1 38:42 6 20 14 +1 35 6 20 92 14 53 35 8 2 16 28 -
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Penalties
 
Time No Min Offence Start End
03:14 34 2 CROSS 03:14 05:14
08:58 9 2 INTRF 08:58 10:58
22:59 33 2 HOLD 22:59 24:59
25:46 88 2 HOOK 25:46 27:46
29:46 7 2 HI-ST 29:46 31:46
29:46 7 2 HI-ST 31:46 33:46
39:44 92 2 BOARD 39:44 41:44
48:52 8 2 SLASH 48:52 50:35
59:46 12 2 TRIP 59:46 61:46
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Team Manager : KIDO,Nobuyuki Head Coach : SAKURAI,Kunihiko A. Coach : KELLER,Aaron
 
Visitor Team(B)   TOHOKU FREEBLADES
(jersey colour)   (white)
No. Family and Given Name (+BP+C/A) Pos Y-N SoG
35 ITOH,Yuto G Y 0
55 HATA,Michikazu G N -
8 KIKUCHI,Shuji(A) D Y 1
2 JARRETT,Cole D Y 3
19 STAAL,Kim F Y 10
14 TANAKA,Go(C) F Y 0
22 TANAKA,Ryo F Y 1
75 STEPHENSON,Logan D Y 7
6 YAMADA,Yuya D Y 0
16 IWATSUKI,Shogo F Y 1
28 YAMASHITA,Takuro(A) F Y 2
9 MOTONO,Michitaka F Y 1
84 KIKUCHI,Kyohei D Y 1
58 SHINOHARA,Yuhei D Y 4
21 YAMAMOTO,Kazuki F Y 0
38 YAMADA,Junya F Y 1
40 KAWAI,Takuma F Y 2
54 KUMAGAI,Goshi D Y 2
5 IMAJO,Kazutomo D Y 0
17 OMIYA,Ryo F Y 1
47 SHINOHARA,Kota F Y 2
11 IKEDA,Shohei F Y 1
 
Goals
 
# Time G A1 A2 GS P1 P2 P3 P4 P5 P6 N1 N2 N3 N4 N5 N6
1 50:35 19 40 14 +1 35 58 2 19 14 40 35 20 5 16 12 -
2 65:00 19 - - GWG 19 - - - - - 35 - - - - -
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Penalties
 
Time No Min Offence Start End
08:58 5 2 HI-ST 08:58 10:58
15:55 19 2 CROSS 15:55 17:55
29:46 22 2 HOOK 29:46 31:46
29:46 2 2 HI-ST 29:46 31:46
35:45 75 2 CROSS 35:45 37:45
37:54 75 2 HOLD 37:54 38:42
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Team Manager : NAKAMURA,Takaaki Head Coach : WAKABAYASHI,Chris A. Coach : OHKUBO,Tomohito
 
Game Summary
Period G A:B SOG A:B PIM A:B PPGF A:B SHGF A:B
1 0 : 0 9 : 10 4 : 4 0 : 0 0 : 0
2 1 : 0 7 : 9 10 : 8 1 : 0 0 : 0
3 0 : 1 8 : 17 4 : 0 0 : 1 0 : 0
OVT 0 : 0 2 : 4 0 : 0 0 : 0 0 : 0
GWS 0 : 1 0 : 1 - - -
TOTAL 1 : 2 26 : 41 18 : 12 1 : 1 0 : 0
Saves
GKA1 GKA2 EGA GKB1 GKB2 EGB
10 - - 9 - -
9 - - 6 - -
16 - - 8 - -
4 - - 2 - -
- - - - - -
39 - - 25 - -
Goalkeeper Records
GKA MIP GA GKB MIP GA
35 65:00 1 35 65:00 1
- - - - - -
- - - - - -
 
Start of game: 16:28 End of game: 18:50
Timeout A: Timeout B: 59:05
Game Supervisor : OHKOSHI,Takami
Goalkeepers Changes
Time GKA GKB
00:00 35 35
65:00 - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Referee: HOKKANEN,Kimmo Referee: ONOZAKI,Yutaka Goal Judge: NAKAYAMA,Akihiro VideoGoalJudge: -
Sign Referee:   Sign Referee:   Goal Judge: ITO,Akihiro Timekeeper: NAKAMURA,Ayaka
Linesman: KANAZAWA,Kensuke Linesman: MATSUDA,Koichiro Scorekeeper: NAKAMICHI,Shinya Sign Scorekeeper:  

Game Winning Shots
*A B GKA GKB GF:GA A B GKA GKB GF:GA A B GKA GKB GF:GA A B GKA GKB GF:GA A B GKA GKB GF:GA A B GKA GKB GF:GA A B GKA GKB GF:GA
8 19 35 35 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 38 35 35 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0