OFFICIAL GAME SHEET Asia League Ice Hockey 2014-2015
 
EventAsia League Ice Hockey 2014-2015 VenueQiqihar/China DateJan.17,15 Start:15:00 Spectators:1,980 Game No.:162
 
Home Team(A)   CHINA DRAGON
(jersey colour)   (red)
No. Family and Given Name (+BP+C/A) Pos Y-N SoG
32 WESTLUND,Alex G Y 0
89 HAN,Pengfei G N -
42 STOFLET,Evan D Y 6
5 ZHANG,Haiquan D Y 0
77 SUN, Peng F Y 0
28 PARNHAM,Brett F Y 6
13 SUZUKI,Masahito F Y 0
3 ARIYOSHI,Yuya D Y 3
7 JIANG,Nan D Y 3
23 KASHINO,Yoshikazu F Y 1
18 CHEN,Lei F Y 1
58 ISHIOKA,Bin F Y 8
6 LIU,Liang D Y 1
86 LIU,Longtan D Y 0
94 ZHANG,Cheng F Y 0
19 TAKAHASHI,Kosuke F Y 0
22 TANAKA,Sho F Y 1
79 WAN,Yan D N -
66 LIU,Bo F N -
1 CHEN,Ling F Y 1
9 WANG,Chongwei F Y 0
61 LI,Zhengyu F Y 0
 
Goals
 
# Time G A1 A2 GS P1 P2 P3 P4 P5 P6 N1 N2 N3 N4 N5 N6
1 31:39 3 28 1 EQ 32 3 28 1 86 9 38 23 13 16 7 28
2 39:47 58 3 18 +1 32 58 3 18 42 23 38 16 34 5 51 -
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Penalties
 
Time No Min Offence Start End
26:43 22 2 ELBOW 26:43 28:43
29:01 42 2 SLASH 29:01 31:01
52:26 13 2 ROUGH 52:26 54:26
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Team Manager : CHEN,Guanghua Head Coach : ARAKI,Keisuke A. Coach : HU,Jiang / GENG,Hua
 
Visitor Team(B)   NIKKO ICEBUCKS
(jersey colour)   (white)
No. Family and Given Name (+BP+C/A) Pos Y-N SoG
38 ONO,Kohei G Y 0
58 KIYOKAWA,Kazuhiko G N -
11 McGAULEY,Tyadg D Y 1
54 VERSTEEG,Mitch D Y 4
48 UENO,Hiroki F Y 4
51 BONK,David F Y 5
91 SAITO,Takeshi F Y 2
5 SWITZER,Craig D Y 1
34 TAKAHASHI,Junichi D Y 1
23 SUZUKI,Yuta F Y 2
13 IWAMOTO,Kazuma F Y 0
16 SAITO,Tetsuya F Y 2
7 FUKUZAWA,Naoya D Y 1
4 SHIBATA,Hokuto D Y 0
12 KONNO,Mitsuyoshi F Y 0
30 GORAI,Takuto F Y 0
17 IIMURA,Yoshinori F Y 2
28 OHTSU,Yusei D Y 0
19 UENO,Kota F Y 1
6 MUROTANI,Toru F N -
 
 
 
Goals
 
# Time G A1 A2 GS P1 P2 P3 P4 P5 P6 N1 N2 N3 N4 N5 N6
1 06:56 17 7 4 EQ 17 7 4 51 30 48 32 94 6 18 19 22
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Penalties
 
Time No Min Offence Start End
00:49 11 2 ELBOW 00:49 02:49
13:42 11 2 HOOK 13:42 15:42
38:49 12 2 INTRF 38:49 39:47
47:34 16 2 HOOK 47:34 49:34
52:26 48 2 ROUGH 52:26 54:26
58:58 91 2 HOOK 58:58 60:00
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Team Manager : TSUCHIDA,Hideji Head Coach : IWAMOTO,Yuji A. Coach : HENRY,Burke
 
Game Summary
Period G A:B SOG A:B PIM A:B PPGF A:B SHGF A:B
1 0 : 1 13 : 5 0 : 4 0 : 0 0 : 0
2 2 : 0 7 : 15 4 : 2 1 : 0 0 : 0
3 0 : 0 11 : 6 2 : 6 0 : 0 0 : 0
OVT - - - - -
GWS - - - - -
TOTAL 2 : 1 31 : 26 6 : 12 1 : 0 0 : 0
Saves
GKA1 GKA2 EGA GKB1 GKB2 EGB
4 - - 13 - -
15 - - 5 - -
6 - - 11 - -
- - - - - -
- - - - - -
25 - - 29 - -
Goalkeeper Records
GKA MIP GA GKB MIP GA
32 58:38 1 38 59:40 2
- - - - - -
- - - - - -
 
Start of game: 15:00 End of game: 17:15
Timeout A: Timeout B: 17:12
Game Supervisor : ZHANG,Liheng
Goalkeepers Changes
Time GKA GKB
00:00 32 38
58:38 - -
58:58 - 38
60:00 - -
- - -
- - -
Referee: CHIBA,Nobuhiko Referee: WANG Zhanyong Goal Judge: WANG,Yaobang VideoGoalJudge: -
Sign Referee:   Sign Referee:   Goal Judge: WANG,Liguo Timekeeper: ZHAO,Gang
Linesman: DU,Qiang Linesman: WANG,Guicheng Scorekeeper: GONG,Wei Sign Scorekeeper: