MENU

REPORT

ICEBUCKS vs FREEBLADES 2020.02.16

Nikko(Japan) 14:00 Face Off

Icebucks
7
21P0
12P3
43P1
4
Blades

#1 Syotaro RYU → #44 Yutaka FUKUFUJI

GK

#31 Michio HASHIMOTO

1. #25 Joonas ALANNE ( #23 Yuta SUZUKI )
2. #30 Takuto GORAI
3. #92 Keita DEGUCHI ( #30 Takuto GORAI )
4. #30 Takuto GORAI ( #13 Kazuma IWAMOTO )
5. #16 Tetsuya SAITO ( #81 Kento SUZUKI )
6. #23 Yuta SUZUKI ( #22 Maito OMUKU )
7. #18 Makuru FURUHASHI ( #80 Joki-erkkila HENRI )

GOALS

1. #28 Brett PARNHAM ( #91 Shigeki HITOSATO, #26 Simon DENIS )
2. #28 Brett PARNHAM ( #91 Shigeki HITOSATO, #22 Ryo TANAKA )
3. #28 Brett PARNHAM ( #91 Shigeki HITOSATO, #23 Yoshikazu KASHINO )
4. #8 Sho SATO ( #14 Go TANAKA, #77 Nicolas ST. PIERRE )

(C)ASIA LEAGUE ICE HOCKEY All Rights Reserved.