Point Ranking

Scores / Game SheetStandingsPoint RankingIndividual RecordsGK SP RankingPP / SH Ranking


Date: Aug. 11, 08
Number of Games: 16Goal Ranking Assist Ranking Points Ranking
RK Player Name No Team G
1 ENDICOTT,Shane 12 OJI 6
1 MITANI,Darcy Takeshi 20 NPC 6
1 SAITO,Takeshi 19 OJI 6
4 DOMEKI,Masato 7 OJI 5
5 IIMURA,Yoshinori 17 NPC 4
5 ITO,Masatoshi 18 NPC 4
5 KAWAMOTO,Akihito 25 OJI 4
5 PERSSON,Ricard 5 OJI 4
5 SAITO,Tetsuya 16 OJI 4
5 TONOSAKI,Kei 82 OJI 4
11 KIM,Alex 79 HG1 3
11 OBARA,Daisuke 16 SPR 3
11 SAKURAI,Kunihiko 24 OJI 3
14 FUJITA,Kiyoshi 40 SPR 2
14 IIZUKA,Hiroo 24 NPC 2
14 KELLER,Aaron 44 OJI 2
14 KIM,Han-Sung 89 AHL 2
14 KUWABARA ,Ryan Haruo 71 NPC 2
14 OKUBO,Tomohito 2 HG1 2
14 SUZUKI,Takahito 18 SPR 2
14 YAMANO,Yuu 10 NPC 2
22 DYCK,Joel 7 NPC 1
22 HARATAKE,Daisuke 34 NPC 1
22 HATANO,Yoshiyuki 91 NIB 1
22 HRUBY,Tomas 9 AHL 1
22 HUCKO,Patrik 61 AHL 1
22 IWATA,Yasunori 9 OJI 1
22 KAWASHIMA,Makoto 6 OJI 1
22 KIMURA,Kevin Hisaki 21 NIB 1
22 KON,Yosuke 8 SPR 1
22 LEE,Yong-Jun 16 HG1 1
22 MARTINEC,Patrik 43 AHL 1
22 MCKENNA,Steve 23 HG1 1
22 MITA,Ryota 15 NIB 1
22 NASH,Tyson 89 NPC 1
22 SETAKA,Tetsuo 45 NIB 1
22 SMITH,Tim 21 HG1 1
22 TONOSAKI,Jun 2 NPC 1
22 TSUCHIDA,Hideji 16 NIB 1
22 TSUJI,Kojiro 18 NIB 1
22 UCHIYAMA,Tomohiko 12 SPR 1
RK Player Name No Team A
1 SAITO,Takeshi 19 OJI 9
1 SAKURAI,Kunihiko 24 OJI 9
3 OGAWA,Masafumi 13 OJI 8
4 ITO,Masatoshi 18 NPC 7
4 PERSSON,Ricard 5 OJI 7
6 ITO,Kengo 3 NPC 6
6 KUWABARA ,Ryan Haruo 71 NPC 6
6 SAITO,Tetsuya 16 OJI 6
9 ENDICOTT,Shane 12 OJI 5
9 IIZUKA,Hiroo 24 NPC 5
9 ISOJIMA,Akihito 28 OJI 5
9 OSAWA,Hideyuki 23 NPC 5
9 SMITH,Tim 21 HG1 5
14 DOMEKI,Masato 7 OJI 4
14 IWATA,Yasunori 9 OJI 4
14 KAWAMOTO,Akihito 25 OJI 4
17 HRUBY,Tomas 9 AHL 3
17 IIMURA,Yoshinori 17 NPC 3
17 MARTINEC,Patrik 43 AHL 3
17 NASH,Tyson 89 NPC 3
17 PRPIC,Joel 33 SPR 3
22 DYCK,Joel 7 NPC 2
22 HWANG,Byoung-Wook 15 HG1 2
22 ISHIOKA,Bin 30 SPR 2
22 KELLER,Aaron 44 OJI 2
22 KOBAYASHI,Hironori 89 NIB 2
22 MITANI,Darcy Takeshi 20 NPC 2
22 MURAI,Tadahiro 8 NIB 2
22 OKUBO,Tomohito 2 HG1 2
22 ROCHEFORT,Richard 19 SPR 2
22 SMITH,Bud 58 HG1 2
22 TAKAHASHI,Junichi 34 OJI 2
22 TONOSAKI,Jun 2 NPC 2
22 TONOSAKI,Kei 82 OJI 2
RK Player Name No Team P
1 SAITO,Takeshi 19 OJI 15
2 SAKURAI,Kunihiko 24 OJI 12
3 ENDICOTT,Shane 12 OJI 11
3 ITO,Masatoshi 18 NPC 11
3 PERSSON,Ricard 5 OJI 11
6 SAITO,Tetsuya 16 OJI 10
7 DOMEKI,Masato 7 OJI 9
8 KAWAMOTO,Akihito 25 OJI 8
8 KUWABARA ,Ryan Haruo 71 NPC 8
8 MITANI,Darcy Takeshi 20 NPC 8
8 OGAWA,Masafumi 13 OJI 8
12 IIMURA,Yoshinori 17 NPC 7
12 IIZUKA,Hiroo 24 NPC 7
14 ITO,Kengo 3 NPC 6
14 SMITH,Tim 21 HG1 6
14 TONOSAKI,Kei 82 OJI 6
17 ISOJIMA,Akihito 28 OJI 5
17 IWATA,Yasunori 9 OJI 5
17 OSAWA,Hideyuki 23 NPC 5
20 HRUBY,Tomas 9 AHL 4
20 KELLER,Aaron 44 OJI 4
20 MARTINEC,Patrik 43 AHL 4
20 NASH,Tyson 89 NPC 4
20 OKUBO,Tomohito 2 HG1 4
25 DYCK,Joel 7 NPC 3
25 FUJITA,Kiyoshi 40 SPR 3
25 KIM,Alex 79 HG1 3
25 OBARA,Daisuke 16 SPR 3
25 PRPIC,Joel 33 SPR 3
25 SUZUKI,Takahito 18 SPR 3
25 TONOSAKI,Jun 2 NPC 3
25 YAMANO,Yuu 10 NPC 3Page Top
(c) 2004 Asia League Ice Hocky All Rights Reserved.