Point Ranking

Scores / Game SheetStandingsPoint RankingIndividual RecordsGK SP RankingPP / SH Ranking


Date: Sep. 24, 04
Number of Games: 40Goal Ranking Assist Ranking Points Ranking
RK Player Name No Team G
1 Kuwabara ,Ryan Haruo 71 NPC 15
2 Bright,Chris 77 KKD 11
2 Kon,Yosuke 8 KKD 11
4 Ito,Masatoshi 18 NPC 11
5 Song,Dong-Hwan 96 HLW 10
6 Zima,Ales 86 HLW 9
7 Prpic,Joel 33 KKD 8
8 Yamano,Yuu 10 NPC 8
9 Saito,Takeshi 19 OJI 8
10 Suzuki,Takahito 18 KKD 7
11 Sugisawa,Akihito 3 OJI 7
12 Sato,Masashi 14 NPC 7
13 Parks,Gregory 22 OJI 6
14 Kawaguchi,Yutaka 11 KKD 6
15 Kim,Kyung-Tae 93 HLW 5
16 Sato,Hiroshi 19 NPC 5
16 Stefanka,Mirosla 33 HLW 5
18 Oshiro,Joel Dyck 7 NPC 5
19 Henderson,Burt 33 OJI 5
19 Iizuka,Hiroo 24 NPC 5
19 Ishiguro,Shiro 27 NPC 5
19 Takeuchi,Motoaki 32 NPC 5
19 Yule,Chris 75 KKD 5
24 Masukawa,Koji 17 OJI 5
24 Sasoya,Daisuke 19 KKD 5
26 Masuko,Syuji 24 KKD 5
27 Kobayashi,Tomohito 22 KKD 5
28 Miwa,Robert Komao 9 NIB 4
29 Tsuchida,Hideji 16 NIB 4
30 Kim,Hong-Il 6 HLW 4
RK Player Name No Team A
1 Prpic,Joel 33 KKD 25
2 Kabayama,Yoshikazu 47 NPC 16
3 Parks,Gregory 22 OJI 11
4 Kim,Kyung-Tae 93 HLW 10
5 Mitani,Darcy 20 NPC 10
6 Suzuki,Takahito 18 KKD 9
7 Sato,Hiroshi 19 NPC 9
7 Stefanka,Mirosla 33 HLW 9
9 Bright,Chris 77 KKD 8
9 Kon,Yosuke 8 KKD 8
11 Oshiro,Joel Dyck 7 NPC 8
12 Miwa,Robert Komao 9 NIB 8
13 Madl,Michal 32 HLW 8
14 Daikawa,Daniel 28 KKD 8
15 Song,Dong-Hwan 96 HLW 7
16 Fujita,Kiyoshi 40 KKD 7
17 Kikuchi,Yoshiyuki 14 KKD 7
18 Ito,Masatoshi 18 NPC 6
19 Zima,Ales 86 HLW 6
20 Yamano,Yuu 10 NPC 6
21 Sugisawa,Akihito 3 OJI 6
22 Kawaguchi,Yutaka 11 KKD 6
23 Henderson,Burt 33 OJI 6
23 Iizuka,Hiroo 24 NPC 6
23 Ishiguro,Shiro 27 NPC 6
23 Takeuchi,Motoaki 32 NPC 6
23 Yule,Chris 75 KKD 6
28 Tsuchida,Hideji 16 NIB 6
29 Osawa,Hideyuki 23 NPC 6
30 Kuwabara ,Ryan Haruo 71 NPC 5
RK Player Name No Team P
1 Prpic,Joel 33 KKD 33
2 Kuwabara ,Ryan Haruo 71 NPC 20
3 Bright,Chris 77 KKD 19
3 Kon,Yosuke 8 KKD 19
5 Kabayama,Yoshikazu 47 NPC 18
6 Ito,Masatoshi 18 NPC 17
7 Song,Dong-Hwan 96 HLW 17
8 Parks,Gregory 22 OJI 17
9 Suzuki,Takahito 18 KKD 16
10 Zima,Ales 86 HLW 15
11 Kim,Kyung-Tae 93 HLW 15
12 Yamano,Yuu 10 NPC 14
13 Sato,Hiroshi 19 NPC 14
13 Stefanka,Mirosla 33 HLW 14
15 Sugisawa,Akihito 3 OJI 13
16 Oshiro,Joel Dyck 7 NPC 13
17 Mitani,Darcy 20 NPC 13
18 Kawaguchi,Yutaka 11 KKD 12
19 Miwa,Robert Komao 9 NIB 12
20 Saito,Takeshi 19 OJI 11
21 Henderson,Burt 33 OJI 11
21 Iizuka,Hiroo 24 NPC 11
21 Ishiguro,Shiro 27 NPC 11
21 Takeuchi,Motoaki 32 NPC 11
21 Yule,Chris 75 KKD 11
26 Sato,Masashi 14 NPC 10
27 Tsuchida,Hideji 16 NIB 10
28 Madl,Michal 32 HLW 10
29 Masukawa,Koji 17 OJI 9
29 Sasoya,Daisuke 19 KKD 9Page Top
(c) 2004 Asia League Ice Hocky All Rights Reserved.